Thủ tục đăng ký hai quốc tịch Việt Nam và Hàn Quốc cho con

1/ Quy định tại Pháp luật Việt Nam

Công dân Việt Nam tại nước ngoài chưa mất quốc tịch Việt Nam có thể đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam và không phải từ bỏ quốc tịch nước ngoài.

Theo quy định tại Điều 13 Luật Quốc tịch năm 2008 và Mục 5 Nghị Định số78/2009/NĐ-CP ngày 22/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật quốc tịch thì: Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà chưa mất quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam trước ngày 1/7/2009 thìvẫn còn quốc tịch Việt Nam và phải đăng ký với cơ quan đại diện của Việt Nam ởnước ngoài để giữ quốc tịch Việt Nam trong thời hạn đến hết ngày 1/7/2014.

Theo quy định nói trên, việc đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam được thực hiện đến hết ngày 1/7/2014. Hết thời hạn này, nếu không đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam thì công dân đó sẽ mất quốc tịch Việt Nam. Trong trường hợp công dân đó muốn có quốc tịch Việt Nam thì phải làm thủ tục xin trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Để không mất quốc tịch Việt Nam, bạn cần đến Cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Hàn Quốc để làm thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam. Hồ sơ đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam mà bạn cần chuẩn bị- tùy từng trường hợp cụ thể- sẽ bao gồm:

1/ Đơn xin giữ quốc tịch Việt Nam ( Mẫu ở Đại Sứ Quán)

2/ Tờ khai lý lịch ( Mẫu ở Đại Sứ Quán)

3/ Hộ chiếu Hàn Quốc bản gốc + bản phô tô

4/ Giấy chứng minh Hàn Quốc bản gốc + bản phô tô

5/ Hộ chiếu Việt Nam bản gốc + bản phôtô

6/ Giấy chứng minh Việt Nam bản gốc + bản phôtô

7/ Bản sao giấy khai sinh Việt Nam

8/ 2 tấm hình ( 4cm×6cm)

Nếu bạn không có đủ giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ chứng minh không rõ thì ngoài các thông tin trong Tờ khai đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam bạn còn phải nộp thêm Tờ khai lý lịch (theo mẫu) và các  giấy tờ khác để phục vụ việc xác minh quốc tịch (nếu có). Khi đó, Đại sứ quán (Lãnh sự quán) sẽ tiến hành xác minh, nếu kết quả xác minh là bạn có quốc tịch Việt Nam thì sẽ cấp giấy xác nhận đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam cho bạn.

Trong trường hợp bạn trở về Việt Nam sinh sống dài hạn, pháp luật về quốc tịch Việt Nam và các quy định có liên quan không có quy định buộc bạn phải từ bỏ quốc tịch nước ngoài. Vì vậy, trong thời gian sinh sống tại Việt Nam, bạn vẫn có thể có quốc tịch Hàn Quốc bên cạnh quốc tịch Việt Nam.

2/ Quy định tại Pháp luật Hàn Quốc

Luật quốc tịch sửa đổi của Hàn Quốc cho phép những người nước này giữ 2 quốc tịch có hiệu lực vào ngày 1-1-2011. Luật quốc tịch sửa đổi đã được Quốc hội nước này thông qua vào ngày 21-4 và được công bố vào ngày 4-5-2010.

Theo quy định của luật quốc tịch trước đây, người Hàn Quốc sinh ra ở một nước ngoài Hàn Quốc, bị buộc phải lựa chọn hoặc là mang quốc tịch Hàn Quốc hoặc mang quốc tịch tại quốc gia họ sinh ra.

Theo luật quốc tịch mới, những người Hàn Quốc sống ở nước ngoài chưa được cấp quốc tịch Hàn Quốc khi sinh, người nhập cư nước ngoài kết hôn với công dân Hàn Quốc, nhân tài người nước ngoài và người Hàn Quốc có quốc tịch nước ngoài sẽ được phép giữ hai quốc tịch.

SHARE